Wat is een labyrint?

Els bij Labyrint in Ermelo, 2010

Labyrint in Ermelo Een plek om in een beperkte ruimte vragen te onderzoeken. Mijn eigen eerste kennismaking Ik maakte kennis met het labyrint in Amerika. Bij de jaarlijkse bijeenkomst van het Creative Problem Solving Institute wordt een Chartres Labyrint gebouwd. Meestal gewoon ergens op het gras, worden met verf strepen gemaakt en het geheel wordt versierd met stenen en enkele kunstvoorwerpen. Sindsdien ben ik gefascineerd door deze manier om lopend over levensvragen na te denken of om te mediteren. Maar ook als ik het labyrint zonder duidelijke vraag loop, brengt het labyrint me in evenwicht. Het labryint is niet alleen gericht op de weg naar binnen; het bereiken van het centrum. De weg naar buiten is even lang. Voor mij komt zo spiritualiteit en leven op deze wereld met elkaar in evenwicht. Labyrinten zijn heel oud Labyrinten zijn heel oud en vind je door de geschiedenis heen. Je vind ze in allerlei culturen. Bij de indiaanse culturen in Zuid Amerika, waar je vaak het klassieke labyrint vind. Maar ook hier in het westen in de Romeinse tijd werden er labyrinten gebouwd. In de middeleeuwen werden ze in de kerken geïntroduceerd als manier om een miniatuur pelgrimstocht te maken. De vorm is meestal een Chartres labyrint, waarin de vorm van het kruis zichtbaar is. Een labyrint is geen doolhof In de volksmond wordt het labyrint vaak verward met een doolhof. Een plek waar je keuzes maakt en doodlopende wegen tegen komt, zodat je terug moet. Een labyrint is een slingerende weg met omkeringen, waar je altijd in het midden uit komt. Het labyrint komt overeen met mijn eigen levensvisie; er zijn wel omkeringen in mijn levensweg, maar het leven gaat altijd door; de zogenaamde terugweg is een pad wat naast het oude pad loopt. Griekse mythologie Volgens mij komt de verwarring over het verschil tussen een doolhof en een labyrint voort uit het Griekse Mythologische verhaal, waarin jongelingen als offer in een labyrint werden gestuurd en daar niet meer uitkwamen. Alleen de draad, die de geliefde Ariadne aan Theseus geeft, zorgt er voor dat hij de weg terug kan vinden. In 2008 was ik op Kreta en verheugde me erop dit labyrint te bezoeken. Het was er niet. Het is een mythologisch verhaal. Een verhaal waarin mensen in het centrum van het labyrint een gevaarlijk monster tegen komen en daardoor niet meer de terugweg kunnen aanvangen. In de spirituele opvatting over het labyrint stelt het midden het “ik” voor. In de probleembenadering ligt in het centrum het antwoord op de vraag. Volgens de benadering van het verhaal zijn het “ik” of “het antwoord” geen vrijblijvende dingen. Voor de consequenties kan je schrikken. Wat kan je in een labyrint ervaren? Ik ben overtuigd dat het labyrint op zich iets met je doet, maar ik begrijp het niet helemaal. Ik nodig je uit om op de reactie pagina je ervaringen met mij te delen. Een ervaring wil ik met je delen. Eens liep ik het labyrint met een glas water in mijn hand. Het glas staat symbool voor het water in het lichaam. In het begin ging het water bij elke stap naar voren en naar achteren klotsen. Op een gegeven moment ging het water kolken. Bij de ene stap linksom. Bij de volgende stap rechtsom. Wat een beweging in het water bij elke stap. Telkens werd de draaiing compleet van richting veranderd. Daarna viel de beweging in het water stil. En dat bleef zo, totdat ik het labyrint verliet. De krachten in het labyrint. Door de omkeringen in met name het Chartres labyrint worden er middelpuntzoekende krachten en middelpuntvliegende krachten afwisselend op je lichaam gezet. Deze invloeden die afwisselend werken, brengen je lichaam en geest in evenwicht. Niet alleen een weg naar binnen. Er zijn veel technieken die je helpen met focussen. Het prettige van het labyrint vind ik, dat het niet uitsluitend gaat om de weg naar binnen. Na het bereiken van het centrum, een prachtig focuspunt, begint de weg naar buiten. Deze weg duurt even lang. Een labyrint met zijn kronkelige wegen, lijkt op darmen. Een prima plaats om dingen te verteren. Het labyrint is niet iets voor je voeten en daarna voor je hoofd. Het is voor je hele lichaam. Ik nodig je uit om het labyrint jou te laten lopen! Els de Jong, Ermelo 2010